Alles over het bodemattest

Er zijn vandaag helaas nog veel terreinen in Vlaanderen die verontreinigd zijn. Denk maar aan 3M en andere industriële schandalen die onze bodem en waterlopen sterk verontreinigd hebben, met alle gevolgen vandien voor de fauna, flora en de mens. Gelukkig is er een bewustwording van wat dat betekent voor ons vandaag en voor de generaties na ons. Vlaanderen heeft daarom OVAM de taak gegeven om werk te maken van de sanering van alle terreinen op ons grondgebied. De doelstelling is om tegen 2036 de effectieve sanering op te starten. Dat is meteen de reden waarom OVAM sinds 1995 verplicht een bodemattest laat opstellen voor alle vastgoedtransacties. Op die manier wil OVAM tegen 2032 de staat van verontreiniging van alle Vlaamse gronden in kaart brengen.

Samenwerking met de gemeentes

OVAM vroeg aan alle 308 gemeenten in Vlaanderen om uiterlijk tegen eind 2017 een inventaris te maken van de gronden binnen de gemeentegrenzen die mogelijk verontreinigde gronden waren. Hierbij boodt OVAM de gemeenten ondersteuning door externe experten ter beschikking te stellen voor interpretatie van informatie en advies op maat. 293 van de 308 gemeenten hebben de vooropgestelde deadline gehaald. In totaal werden er meer dan 180.000 percelen een het register toegevoed. Hiervan werden en 77.000 als risicogronden geïdentificeerd. Tot op heden zijn er naar schatting 85.000 risicogronden in het Vlaamse gewest.

Over OVAM

OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) is het orgaan binnen de Vlaamse overheid dat verantwoordelijk is voor het afvalbeleid en de sanering van onze omgeving. Een gezonde Vlaamse bodem, maar ook het asbestveilig maken van onze omgeving maken deel uit van hun verantwoordelijkheden.

Verplicht bodemattest bij verkoop

Zo is het sinds 29 oktober 1995 verplicht om een bodemattest te laten opmaken van een woning wanneer die te koop gesteld wordt, maar ook van een nieuw perceel dat nog niet deel uitmaakt van het kadaster. Het bodemattest kan enkel opgemaakt worden door OVAM. De procedure is echter heel eenvoudig en vrij goedkoop. Om een bodemattest te verkrijgen hoef je enkel aanvraag te doen via het OVAM webloket. De prijs bedraagt € 50 per perceel, tenzij het enkel een deel van het perceel betreft. In dat geval betaal je € 200. Let wel! Sinds 24/12/2021 worden er geen annulaties meer uitgevoerd op vraag van de klant. Controleer dus goed jouw winkelmandje alvorens te betalen!