Hoe verloopt een oriënterend bodemonderzoek?

Hieronder vind je het stap-voor-stap verloop van een oriënterend bodemonderzoek voor particulieren. Bedrijven en rechtspersonen volgen niet hetzelfde verloop.

Ga eerst na of het wel degelijk over een risicogrond gaat

Check hier of jouw terrein een risicogrond is. Ben je zeker dat het over een administratieve fout gaat en dat jouw grond onterecht opgenomen is als risicogrond in het register? Ga met de nodige bewijsstukken naar de gemeente en als het effectief om een foutje blijkt te gaan, past de gemeente de status van jouw grond aan. Er hoeft daarna geen oriënterend bodemonderzoek meer gedaan worden.

Controleer of je in aanmerking komt voor een vrijstelling

Als je grond voor privédoeleinden gebruikt werd of je als eigenaar of erfgenaam de risico-inrichtingen nooit zelf geëxploiteerd hebt, moet je het oriënterend bodemonderzoek niet zelf uitvoeren.

Vraag je vrijstelling aan

Download het aanvraagformulier, druk het af, vul het in en verstuur het naar OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

OVAM beoordeelt je aanvraag

Binnen een maximum termijn van 90 dagen, beoordeelt OVAM of je aan de voorwaarden voldoet voor een vrijstelling. Ze stellen je hiervan schriftelijk op de hoogte.

OVAM plant zelf een oriënterend bodemonderzoek

Een vrijstelling betekent evenwel niet dat er geen onderzoek meer moet gebeuren. Het betekent enkel dat OVAM het bodemonderzoek nu voor haar rekening neemt binnen een meerjarenplanning. Als eigenaar ben je bovendien niet automatisch vrijgesteld van eventuele bijkomende maatregelen zoals beschrijvend bodemonderzoek of de bodemsanering. Mocht dit nodig zijn, dan zal OVAM je schriftelijk informeren over de mogelijkheden tot vrijstelling.

Geen vrijstelling of bijkomend onderzoek nodig?

Neem zelf contact op met een bodemdeskundige type 1 of 2 volgens jouw noden. Je vindt de volledige lijst deskundigen hier. De volledige duur van het onderzoek, of je nu vrijgesteld bent of niet, bedraagt zo'n 4 maanden vanaf het begin van het onderzoek.