Hoeveel kost een bodemattest?

Een bodemattest kost € 50 per perceel. Als je een bodemattest wenst voor een deel van een kadastraal perceel, betaal je € 200. Op het bodemattest geldt geen vrijstelling. Je dient het aan te vragen en aan de akte toe te voegen in geval van verkoop, overerving, schenking of fusie.

Hoe vraag ik een bodemattest aan?

Heel eenvoudig! Vraag het aan via het OVAM webloket.

Wat kan ik doen als mijn perceel onterecht geregistreerd is als risicogrond?

Geef het aan bij de gemeente. Als uit jouw bewijsstukken inderdaad blijkt dat het niet over een risicogrond gaat, kan de gemeente jouw status als risicogrond schrappen. Daarna blijft enkel het bodemattest (bij verkoop, schenking en fusie) verplicht.

Hoe kan ik vrijgesteld worden van een verplicht oriënterend bodemonderzoek?

Als je eigenaar bent van een historische risicogrond (risicogrond daterend van voor 29 oktober 1995), ben je verplicht om een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren door een bodemdeskundige TENZIJ de grond enkel gebruikt werd voor privédoeleinden (particulier gebruik) of je de risico-inrichtingen nooit zelf geëxploiteerd hebt. In dat geval kan je een vrijstelling aanvragen. De aanvraag kan je ten allen tijde doen, en het moet ten laatste voor de verplichte onderzoekstermijn aangevraagd worden. Let op! Als je een schrijven ontvangen hebt van OVAM, moet je de aanvraag tot vrijstelling binnen de 90 dagen doen.

Kan een onderneming vrijgesteld worden van bodemonderzoeksplicht?

Overheden, ondernemingen, rechtspersonen en alle personen die eigenaar zijn van een grond die gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden, komen NIET in aanmerking voor een vrijstelling van een verplicht oriënterend bodemonderzoek.

Waar kan ik een vrijstelling van bodemonderzoek aanvragen?

De aanvraag tot vrijstelling verloopt schriftelijk. Download het aanvraagformulier, druk het af, vul het in en verstuur het naar OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. Beschik je zelf niet over een printer? Dan kan OVAM je een blanco formulier bezorgen. Vraag het aan via de OVAM klantendienst op het nummer 015/284 458.

Wat gebeurt er bij verkoop van een risicogrond waarvoor een vrijstelling geldt?

Bij verkoop van een grond waarvoor je een vrijstelling tot bodemonderzoek gekregen hebt, blijft de vrijstelling gelden voor beide partijen. De eigenaar dient de kandidaat-koper wel op de hoogte te stellen dat OVAM een oriënterend bodemonderzoek zal uitvoeren en dat eventueel bijkomende maatregelen (zoals sanering) en de daaraan verbonden kosten mogelijk zijn.